Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Producten
www.degroteput.nl
FLORA- EN FAUNAVERENIGING ‘DE GROTE PUT’
De Grote Put is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en staat ingeschreven bij de KvK onder nummer: 40345860. Het Bestuur: Voorzitter : J. (Jan) Vermaat Secretaris : P. (Pieter) Schuitemaker Penningmeester : J. (Sjaak) van 't Hof Secretariaat: Van der Meulenstraat 18 2992 KM Barendrecht
u bent hier: home - bestuur/commissies
Home Home Historie Historie Bestuur Bestuur Contact Contact Nieuws Nieuws Galerie Galerie links links
LEDENVERGADERING
WEDSTRIJD VOOR LEDEN
In september wordt de viswedstrijd en de BBQ voor de leden georganiseerd.
Bestuur Bestuur
Commissies: - onderhoud steigers : Henk Horden sr. - onderhoud paden : Henk Horder sr. - onderhoud knotwilgen : Jaap en René Hagendoorn - visstand beheer : P. Schuitemaker - verzorging viswedstrijd/feestavond: Bestuur
LIDMAATSCHAP en CONTRIBUTIE
Om lid te kunnen worden van onze vereniging is het soms noodzakelijk om op een wachtlijst geplaatst te worden. Dit in verband met het maximaal aantal leden dat we hebben afge- sproken. Toekomstige leden uit Barendrecht hebben altijd voorrang. Onze vereniging kent verschillende soorten vergunningen, te weten; 1Gj - jeugdlid t/m 13 jaar, 1 hengel, alle vissoorten, behalve   karper, 2Gj - jeugdlid 14 t/m 17 jaar, 2 hengels, alle vissoorten, behalve karper, 2G  - voor 2 hengels, alle vissoorten behalve karper, RK  - voor 2 hengels, alle vissoorten, ook op karper. Vergunning RK wordt pas uitgegeven indien beschikbaar en na eerste jaar lidmaatschap. Voor deze groep karpervissers is een roulatiesysteem opgezet. Lees meer .... De contributie: 1Gj  - geen contributie 2Gj / 2G - € 15,00 p/j. RK - € 20,00 p/j. De vereniging hanteert bij aanvang lidmaatschap voor alle vergunningen een inschrijfgeld van € 7,00. Dit geldt tevens bij overstap van 2G/2Gj naar RK vergunning. Contributie wordt altijd geïnt via auto. incasso. Van de leden wordt verwacht dat zij max. 2 dagen per jaar inzetbaar zijn voor de nodige werkzaamheden rond ons viswater. Nieuwsgierig geworden? contact! Opzeggen lidmaatschap dient vóór 1 oktober te gebeuren!
SLEUTELCONTRACT
Als gevolg van de aanleg van de Betuweroute en de spoorwegoverkapping is er langs het spoor een brandweerweg gekomen, deze brandweerweg wordt afgesloten door een hek. Voor de vereniging is in het hek een poortje gemaakt om de 3 steigers langs deze oever te kunnen bereiken. Leden van de vereniging kunnen voor het slot in het poortje een sleutel aanschaffen. Hiervoor is het tekenen van een sleutelcontract en het betalen van een sleutelborg van € 20,00 noodzakelijk. Bij einde lidmaatschap dient de sleutel weer ingeleverd te worden en wordt de gehele borg weer terug betaald.
LET OP! De vereniging geeft geen vispas uit!
Copyright © 2012 degroteput.nl Developed by Anton Driesprong
Een maal per jaar, maart/april, wordt de leden- vergadering gehouden. Leden ontvangen hiervoor een uitnodiging.