www.degroteput.nl
De toekomstige oprichters van onze vereniging waren als kind vaak te vinden bij de Tramput, om te zwemmen maar vooral om te vissen. In het begin moest dat stiekem, het water was immers verpacht aan een beroepsvisser, later kon er vrij worden gevist. Dit vrij vissen had wel tot gevolg dat veel meer mensen, voornamelijk jongelui, de Tramput ontdekten als een goede visstek, waardoor er niet altijd correct werd omgesprongen met de gevangen vis. Vooral de (grote) Karpers hadden hiervan veel te lijden. De oprichters in de dop, inmiddels ontwikkeld tot verwoed Karpervissers zagen dit met lede ogen aan, ook de verpaupering van het voormalige zwembad was een doorn in hun oog. In 1988 hebben zij, Jaap Oostveen en Jaap Hagendoorn, samen met Cor Hollestein het plan opgevat om een vereniging op te richten die de Tramput zou gaan pachten. De toenmalige verantwoordelijk wethouder, Simon Zuurbier, wilde wel aan dit plan meewerken. Wel stelde hij enkele voorwaarden; zo mocht de vereniging niet commercieël zijn, inwoners van Barendrecht moesten voorrang krijgen bij het verwerven van het lidmaatschap en mocht de vereniging maximaal 50 leden tellen. Uit de kennissenkring werd een aantal mensen bereid gevonden om in het voorlopige bestuur plaats te nemen, dit waren Henk Schouten(voorzitter), John Beljaars (penningmeester) en Arie van Dijk (secretaris). Vrienden, kennissen en collega's werden gevraagd (geronseld) om lid te worden van de vereniging, of je wel of niet van vissen hield telde niet, er moest een ledenbestand worden opgebouwd, wat je zeker niet moest willen was Karpervissen, dit was voorbehouden aan de oprichters en enkele ingewijden. Op 27 oktober 1988 was de vereniging officieel een feit, toen werd door de voorzitter en de notaris de akte van oprichting ondertekend. Het doel van de vereniging, zoals opgenomen in deze akte was; “het behartigen van de belangen der leden op visserijgebied en het beschermen en verbeteren van de zoetwatervisstand”. De vereniging is er een met volledige rechtsbevoegdheid en kort daarna vond inschrijving bij de Kamer van Koophandel plaats. Onze vereniging mag dan zijn gestart met als voornaamste doel het veilig stellen van een mooie Karperstek voor een select groepje vissers, inmiddels is deze uitgegroeid tot een professionele organisatie die haar, zij het bescheiden, plaats in de gemeente Barendrecht heeft verworven
DE VISPUT
HISTORIE 3: Tot Visput!
FLORA- EN FAUNAVERENIGING ‘DE GROTE PUT’
u bent hier: home - historie 3
Home Home Historie Historie Bestuur Bestuur Contact Contact Nieuws Nieuws Galerie Galerie links links
Copyright © 2012 degroteput.nl Developed by Anton Driesprong