www.degroteput.nl
FLORA- EN FAUNAVERENIGING ‘DE GROTE PUT’
Home Home Historie Historie Bestuur Bestuur Contact Contact Nieuws Nieuws Galerie Galerie links links
Copyright © 2012 degroteput.nl Developed by Anton Driesprong
u bent hier: home - bestuur - karperregeling
REGELING KARPERVISSEN: De vereniging geeft jaarlijks een x aantal vergunningen uit t.b.v. het karpervissen. Voor deze groep, vaste- en roulerend karpervissers, is een regeling opgesteld. De regeling houdt in dat zij in die maanden mogen vissen op karper zoals op de VK- en RK-vergunning staat aangegeven. Vistechnische bepalingen: 1. Er mag maximaal 1x per maand op karper worden gevist in de maanden waarop men volgens de vergunning gerechtigd is. 2. De tijdsduur voor het vissen op karper is één(1) aaneengesloten periode van maximaal 24 uur. 3. Er mag met maximaal 2 hengels op karper worden gevist. 4. Men is verplicht om tijdens het vissen te beschikken over een landingsnet van voldoende afmeting en een geschikte onthakingsmat. 5. Er dient gevist te worden met “visveilig” tuig. 6. Het meenemen van vis is NIET toegestaan. 7. Er mag slechts matig worden gevoerd en alleen tijdens het vissen. De genoemde bepalingen dienen strikt te worden opgevolgd. Bij het niet in acht nemen van deze bepalingen kan het bestuur overgaan tot inname van de vergunning en/of tot ontzetting uit het lidmaatschap. LET OP! LET OP! Wegens het x aantal karpervergunningen dat jaarlijks wordt uitgegeven is het voor bestaande leden en nieuwe leden op dit moment NIET mogelijk om te karpervissen. Wel is het mogelijk om op de wachtlijst geplaats te worden totdat een vergunning vrij komt. Bestaande leden hebben hierbij voorrang op nieuwe leden! Opgeven voor bovengenoemde groep alleen mogelijk op de ledenvergadering!